• 1477917267.png

  Potápění Egypt - Severo - jižní safari

  Severo - jižní safari

  zažijte vítání Nového roku jinak! V teple, s ponory na vracích i krásných reefech...

  26.12. - 2.1.2017
  22 990 Kč
 • 1477917319.png

  Potápění Egypt - Severní vrakové safari

  Technické vrakové safari sever

  Oblíbené safari technických i sportovních potápěčů nabízející potápění na nejlepších vracích v oblasti na sever i na jih od Hurghády.

  26.11. - 3.12.2016
  19 990 Kč

Lom Srní

- kromě klasických pobytů u vody můžete v areálu lomu absolvovat zkušební ponor v doprovodu potápěčského průvodce naší fy. Top Dive nebo absolvovat přímo celý potápěčský kurz.

Termíny na zkušební ponory budou vypsány v květnu 2018.

- u každého termínu si můžete vybrat buď dopolední nebo odpolední skupinu. Dopolední - sraz na lomu v 8.45, začátek v 9.00 hod, odpolední sraz v 13.45, začátek ve 14hod.

Časový rozvrh: cca 1hod přednáška, 1/2hod rozdělení a příprava výstroje a následně ponory po 1/2 na každou osobu. Tj. celkem max. cca 4hod na místě.

Vstupní podmínky: účastníci zkušebních ponorů a dalších aktivit na lomu Srní odpovídají za svůj dobrý zdravotní stav a plavecké schopnosti. Kurzu se všichni účastní na vlastní riziko. V případě jakýchkoli zdravotních problémů konzultujte možnost potápění se svým lékařem a oznamte tuto skutečnosti potápěčskému instruktorovi před zahájením kurzu!!

Termíny na kurzy potápění budou vypsány v květnu 2018.

Časový rozvrh:

1.den - sraz v 9 hod na lomu Srní nebo přímo na bazénu, teorie a praktická cvičení v bazénu

2.den - další cvičení na bazénu, ponor ve volné vodě, teorie

3.den - min. 2 ponory ve volné vodě, teorie

4.den - min. 2 ponory ve volné vodě, závěrečné přezkoušení a pasování na potápěče :-) zakončení max. do 14hod.

Nocleh je možný ve skromější formě přímo na lomu nebo není problém se ubytovat v některém z penzionů v Hlinsku...

U všech termínů se obsazuje přednostně vždy sobota, až když je plno, začíná se plnit neděle, popř. pátek...

S sebou si vezměte plavky, ručník popř. svačinu a hlavně dobrou náladu :-)

Důležité upozornění pro pány: přijďte oholení (stačí tváře a pod nosem, kde budete mít pot. masku), přes delší vousy teče do potápěčské masky....!!!!

Vstupní podmínky: účastníci potápěčských kurzů a dalších aktivit na lomu Srní odpovídají za svůj dobrý zdravotní stav a plavecké schopnosti (uplavání min. 200m). Kurzu se všichni účastní na vlastní riziko. V případě jakýchkoli zdravotních problémů konzultujte možnost potápění se svým lékařem a oznamte tuto skutečnosti potápěčskému instruktorovi před zahájením kurzu!!

Na tuto akci Vás mohou samozřejmě doprovodit samozřejmě i nepotápěči a zatím co vy se budete potápět oni si mohou zaplavat či zašnorchlovat v lomu...

 

Kurzy potápění P1/AOWD je možné realizovat ve vypsatné termíny nebo dle dohody na lomu Srní vždy od čtvrtka do neděle.

Sraz je ve čtvrtek ráno, zakončení v neděli do 16hod. Pokud máme max. 2 zájemce, kteří jsou zvyklí na vodu (dobří plavci) a můžeme se jim intenzivně věnovat dá se kurz realizovat po dohodě i od pátku do neděle nicméně čím více toho s námi napotápíte, tím více zkušeností získáte...

Po absolvování kurzu potápění mají všichni naši absolventi možnost k nám některý další víkend přijet a dál se s námi potápět jen za náklady - cca 300Kč/ponor (vzduch, poplatek za potápění na lomu, zapůjčení výstroje)

O lomu:

Areál zatopeného lomu Srní u Hlinska jsme začali budovat od r. 2014. Naším cílem je zvelebování areálu lomu, sportovní a rekreační vyžití členů našeho potápěčského klubu, organizace sportovních, kulturních a dalších společenských akcí ať už v rámci areálu lomu i mimo něj.

Členství v klubu je otevřeno široké veřejnosti jak z řad potápěčů, otužilců, turistů či běžných plavců. Pro všechny, kdo chtějí lom navštívit a nejsou členy sdružení máme připraven status návštěvníka s povinným poplatkem na provoz a další zvelebování areálu.

Příjezd: Od Hlinska v Čechách kolem vlakového nádraží přes závory směrem na obec Srní. Cca 700m před obcí Srní je vpravo u silnice domek (autoservis) a 80m před ním (na konci pole) odbočka doprava k lomu. Vzdálenost od Hlinska cca 2 km směrem na Srní. Potápěči mohou sjet až dolu k vodě (parkování u unimobuňky nebo nově budované chaty občerstvení. Ostatní na parkovišti u příjezdové cesty nad lomem.

Poloha GPS: N49 46.636, E015 52.879

Info geocache: HASTRMANKA

Popis: jedná se o původně žulový lom, kde se těžila kvalitní hlinecká modro-šedá žula. Rozloha cca 1 ha (80x 125m). Těžba ukončena koncem 60. let, poté byl v blízkosti provozován Kovošrot, jehož pozůstatky jsou částečně k vidění na dně v levé (západní) části lomu - zbytky zemědělských strojů, kol , vozíků a obručí.

Viditelnost v průměru celoročně 3-4 m. Nejlepší bývá většinou kolem 12-15m. V horních vrstvách 0-6m dosahuje v létě teplota vody 21-24C, od 7-8m je termoklina s vodou cca 6C,, dole jsou pak celoročně 4C.

Z hlediska života patří lom k jedněm z nejlépe zarybněných u nás - k vidění jsou sumci (klasiční tmaví i dva albíni), štiky, candáti, jeseteři (jeseter ruský, sibiřský, albín), kapři, okouni, amuři, tolstolobici, veslonosové, a samozřejmě spousta různé drobotiny (bělice, cejni, karasi). Kromě nich je možno v bahně najít škeble rybniční, na skalách slávečky a pod kameny raky.

V pravé části lomu jsou zatopené stromy a na mělčinách vodní rostliny - ty jsou oblíbeným útočištěm vodních živočichů. Pokud budete hledat sumce zaměřte se na kořeny pod pařezy těsně pod hladinou v místě pod skálou nebo právě na zatopené stromy vpravo do vstupu do vody. Štiky najdete také na těchto místech a hlavně na mělčinkách s vodními rostlinami v pravé části.

Pokud hledáte ryby pohybujte se v hloubce 1-3m. 95% se jich drží právě v tomto sloupci.

Vlevo poblíž vstupu z tzv. Pláže naleznete na plošině v hloubce 12 m menší keson. Od 2012 probíhají průběžně úpravy okolního terénu i porostu. V plánu je vytvořit z lomu zajímavou potápěčskou lokalitu - ještě zlepšit zarybnění, kvalitu vody, vybudování pohodlnějších přístupů k vodě a podvodních plošin, eventuálně i dalšího zázemí včetně ubytovacích kapacit.

!! Sportovní rybolov i spearfishing je na lomu přísně zakázán !!

Lom provozuje firma Lom Srní, s.r.o. Zájemci o potápění mohou přijet i bez ohlášení ale lepší je domluvit se předem. Platba za potápění - buď správci nebo v jeho nepřítomnosti se zapište na formulář a ten spolu s penězi vhoďte do schránky na chatě s přístřeškem na strojení. V případě potřeby je možné plnění lahví i kempování v okolí lomu. V brzké době bude zprovozněno první ubytování pod střechou...

Ceny vstupného: 100 Kč - potápěč, 40Kč - nepotápěč. Instruktor v doprovodu min. 2 kurzistů má vstup zdarma. Vybrané vstupné je použito na zvelebování lomu proto prosíme o hlášení všech návštěv. Neplatiči budou z lomu vykázáni. Vše co si s sebou na lom dovezete prosím i odvezte.

Ubytování - na lomu je možné kempovat i ve vlastních stanech či karavanech....

Pro zájemce o kvalitnější ubytování můžeme zajistit ubytování ve Skirestaurantu Hlinsko. Bližší info na www.skirestaurant.cz a rezervace na tel.: +420 739 504 024, +420 777 789 899.

Restaurace, Hospůdky, Pivnice - Zlatá studna, U Mašlů, Bowling Bar Blatno, Hospoda U Podroužků, Hospoda U svatého Huberta

Pro skupiny po dohodě možnost dovozu hotových jídel přímo na místo.

Historie:

Přírodní areál Srní představuje bývalý zatopený lom a přilehlé pozemky mezi obcemi Hlinsko v Čechách a Srní. V době první republiky a v poválečném období zde probíhala těžba kvalitní světlozrnné hlinecké žuly, která byla v 60-tých letech 20.stol. ukončena. Poté došlo k postupnému zaplavení těžební jámy a postupnému obnovení přírodního charakteru této lokality. Mezi místními je lom někdy přezdíván jako Kovošrot - ten působil v prostoru nad lomem až do konce 90tých let a pozůstatky po jeho činnosti můžete stále najít na dně lomu.

Po navrácení lomu původním majitelům se o areál lomu starali vlastními prostředky potápěči s místniho pot. klubu Hastrman a lom byl hlavně v létě živelně využíván jako přírodní koupaliště.

Od r. 2011 převzal správu lomu Ing. Pavel Šenk - fy. Top Dive a ve spolupráci s místními potápěči obnovil práce jeho zvelebování a rekultivace bývalých hald odpadního kamene, které se nalézaly v okolí lomu a ačkoli působily pro někoho romanticky, byly pro většinu návštěvníků potenziálně nebezpečné a omezovaly pohyb kolem lomu i jeho využití.

V r. 2011-2012 došlo k pročištění okolí lomu od náletových dřevin, čímž bylo zamezeno spadu listí do vody a tím i přirozeménu zhoršování její kvality. Zároveň proběhlo zarybnění lomu s důrazem na co největší biodiversitu.

V r. 2013 začly první menší terénní úpravy, zpevnění příjezdové cesty, další úprava okolní vegetace i postupné čištění vody v lomu.

V říjnu 2013 se novým majitelem lomu a okolních pozemků stal Ing. Pavel Šenk a Top Dive s.r.o.

r.2014 - pokračování s úpravou vegenace a zahájení ostraňování původních hald odpadního kamene. Na jaře vysazení leknínů a dalších vodních i bahenních rostlin. Vysazení nových ryb vč. zajímavých veslonosů.

r. 2015 - od jara do podzimu probíhalo drcení hald ve východní a SV části, čímže se tato část krásně otevřela

r. 2016 - celé jaro jsme intenzivně pracovali na srovnávání  odtěžených části lomu a jejich znovu zatravnění a osázení stromky. Konečně jsme dokončili stánek s občerstvení a přistavěli přístřešek na strojení potápěčů... V červenci pak došlo k částečnému odtěžení haldy i na severní straně čímž se i zde začíná otvírat další velký prostor... U hlavního vstupu jsme začali budovat dětský koutek s trampolínou, pískovištěm a postupně budou přidávány další atrakce....

r.2017 - pokračujeme s dalšími terénními úpravami a zatravnění a znovuzazelení ploch na SV straně lomu. Správu lomu zastřešuje nová firma Lom Srní s.r.o

Poněvadž provoz lomu nebyl od začátku plánován jako klasický komerční projekt ale společné úsilí mnoha osob směřující k vytvoření areálu vhodného pro potápění, outdoorové sporty a rekreaci, plánujeme za tímto účelem založit občanské sdružení Přírodní areál Srní o.s.

Jeho členové se mohou aktivně podílet na zvelebování lomu a mají právo na jeho využívání ať už ke sportovním či rekreačním účelů.

Plány do budoucna:

- areál bývalého žulového lomu slouží ke dvěma základním aktivitám - rekreaci a potápění.

Rekreační zóna na severní, jižní i východní straně lomu slouží širší veřejnosti a postupně se snažíme rozšiřovat a rekultivovat  prostor kolem břehu pro vytvoření podmínek na příjemnější pobyt u vody. Na východní straně jsme postavili první menší budovu s občerstvením, toaletami a právě začínáme budovat dětský koutek.

V budově s občerstvením máme i zázemí pro potápěče - půjčovnu pot. výstroje, prostory na strojení a vstup do vody.

Samozřejmostí je pak i vybudování zpevněných parkovacích ploch ve východní části areálu

Ač se tyto plány zdají být možná až moc velké, hlavním cílem je zachování přírodního charakteru areálu, zlepšení čistoty vody o ochrana života nad i pod vodní hladinou.

Kontakt:

Ing. Pavel Šenk  tel. 777060596 - majitel

Lubomír Drahoš tel. 773880852

zavoláme Vám zpět

Zadejte vaše telefonní číslo,
zavoláme vám zpět

AKČNÍ NABÍDKA:

Rádi bychom Vás informovali o tom, že se od 1.5. změnila cena víza do Egypta:

 • vstupní vízum do Egypta se dá získat po příletu na všech letištích
 • vízum má platnost 30 dní a nedá se prodloužit
 • platí pouze pro turistické a tranzitní účely a je pro 1 vstup
 • za vízum zaplatíte 25 USD
 • vízum lze také vyřídit v Praze na egyptském zastupitelském úřadě a je hotové do týdne
 • cestovat smíte s pasem platným ještě 6 msíců po příletu do ČR a nedá se vycestovat na rychlopas!

1.  Potápění  Palau  a Filipíny únor 2017 - jedno z nejkrásnějších potápěčských míst na světě.

2. Potápění v Egyptě -  vraky Sever, Tirany, Dahab; Silvestr v Egyptě + všechny další běžné plavby

3. Potápění Mexiko - leden 2017 - potápění na jedné z nejúžasnějších potápěčských lokalit světa - jeskynních komplexech - Cenotech, ponory s býčími žraloky a  na nedotčených  útesech Karibiku v oblasti Mahahual. To vše je doplněno o výlety na mayské památky.

4. Potápění Bali - září 2017 -  netradičně pojatá akce během níž se budeme potápět na 3 nejlepších lokalitách kolem celého Bali - Padangbay (s výjezdy na manty a měsíčníky u Nusa Penidy), Tulamben (krásné reefy a světoznámý vrak Liberty), Menjangan - nejsevernější a málo navštěvovaná oblast s nedotčenými útesy. Bližší info v sekci Potápění Bali

5. Nabízíme možnost sjednání cestovního pojištění od pojišťovny Ergo (320,-), Allianz (480,- s neomezeným limitem plnění na léčebné výlohy) či Kooperativa (od 376,- i se storno zájezdem) přímo u nás při objednání jakéhokoliv zájezdu. Samozřejmostí je za příplatek rozšíření na rizikové sporty včetně potápění.

Náš tip:
a) celoroční cestovní pojištění včetně připojištěníu Ergo pojišťovny na rizikové sporty ( potápění ) 2 400 Kč !!

b) pojištění storna zájezdu činí pouze 2,5% z kompletní ceny zájezdu

TOP DIVE s.r.o.


Registrace k odběru novinek

Obsazenost zájezdů

Najdete nás na Facebooku

GO parking