THAJSKO - Ko Tao & Similanské ostrovy

KORÁLY, PŘÍRODA, PAMÁTKY, VHODNÉ I PRO NEPOTÁPĚČE, NÁROČNOST - STŘEDNÍ

THAJSKO - KO TAO A SIMILANSKÉ OSTROVY

Během této akce plánujeme navštívit  nejlepší potápěčské destinace v oblasti Andamanského moře i Thajského zálivu – proslavené Similnaské ostrovy + Richelieu rock považované díky svojí relativní vzdálenosti od pevniny a statusu mořského parku za nejlepší thajské pot. lokality. Na východě  - v oblasti Thajského zálivu pak navštívíme ostrov Ko Thao – mekku místních potápěčů. Tato místa jsou mimo jiné proslavená  výskytem želv,  mant,  velrybích žraloků a dalších větších i menších druhů mořské fauny i flóry. Fakultativně je možné do programu zařadit i návštěvu několik mořských i přírodních parků či další atrakce na pevnině…

od 1000 USD

THAJSKO - SAFARI SIMILANY A KO TAO

Pro všechny příznivce potápění jsme připravili výběr toho nejlepšího potápění, které Thajsko nabízí. Během této akce plánujeme navštívit  nejlepší potápěčské destinace v oblasti Andamanského moře i Thajského zálivu – proslavené Similnaské ostrovy + Richelieu rock považované díky svojí relativní vzdálenosti od pevniny a statusu mořského parku za nejlepší thajské pot. lokality. Na východě  - v oblasti Thajského zálivu pak navštívíme ostrov Ko Thao – mekku místních potápěčů. Tato místa jsou mimo jiné proslavená  výskytem želv,  mant,  velrybích žraloků a dalších větších i menších druhů mořské fauny i flóry. Fakultativně je možné do programu zařadit i návštěvu několik mořských i přírodních parků či další atrakce na pevnině…

Tento program může být navíc na vyžádání dále rozšířen o další destinace: Phi – Phi, Ko Lantu či Lipo Island či další cestovatelské a outdoorové aktivity…

 

Program akce:

1.den – odlet z ČR

2.den – přílet do Banghkoku,  dle doby příletu prohlídka města historické části města – jedny z nejkrásnější chrámů v Thajsku – Wat Phra Kaew a Velký palác, Wat Pho popř. Wat Arun, zajímavá je bezpochyby i nedaleká čínská čtvrť China Town či největší mořské akvárium v JV Asii – Siam Ocean World, noční přesun busem a trajektem na Ko Tao (při pozdním příletu je možné program posunout a strávit v Bangkoku celý druhý den nebo nechat prohlídku města na poslední den před odletem)

3.den – příjezd na  Ko Tao, ubytování v resortu střední kvality, odpočinek

4-6.den – potápění ( možné jsou  2 ranní nebo 2 denní ponory, vždy během jednoho výjezdu + popř.  noční ponor), odpoledne po potápění si můžeme půjčit motorky a prozkoumávat zbytek ostrova

7.denodjezd z Ko Tao trajektem do Surat Thani, přesun busem do jednoho z nejkrásnějších přírodních parků v Thajsku – Khao Sok, který chrání údajně nejstarší deštný prales na světě, nocleh poblíž parku.

8.den – prohlídka parku Khao Sok – program dle dohody a zájmu (jízda na slonech, turistika, plavba po úžasném jezeře Chiaw Lan, rafting, prohlídka jeskyní, vodopády…). Tento program není v ceně akce a platí se přímo na místě. Odpoledne přesun na západní pobřeží k Andamanskému moři, navečer nalodění a vyplutí směr Similany

9-12.den – 4 denní safari po Similanských ostrovech - nejlepších potápěčských lokalitách v Thajsku. Program viz. níže. Nocleh v resortu v oblasti Koh Tao nebo večerní přelet do Bangkoku

13.den - návrat do Bangkoku,  fakultativně výlety po památkách a okolí, odlet do ČR

14.den  - návrat do ČR

- v případě zájmu možno program rozšířit o další potápěčské i nepotápěčské aktivity, kterých je v Thajsku nepřeberné množství.

 

Potápěčské lokality v oblasti Ko Tao:

- většina pot. lokalit dostupných z ostrova se nachází buď přímo u něj nebo do max. 20km/cca hodiny jízdy lodí. Viditelnost bývá výrazně lepší než v severní části bangkockého zálivu a kromě žraloků (včetně žraloka velrybího) máte šanci zde spatřit rejnoky, kanice, murény, barakudy, ostence, pomce a spoustu další drobné mořské havěti…

Sail rock – jedna z nejznámějších lokalit v této oblasti. Homole na volném moři mezi Ko Tao a Ko Phangan oblíbená díky bohatosti mořského života včetně výskytu velkých ryb  žraloků (příležitostně i žraloků velrybích). Max. 34m

Southwest Pinnacle – skalní věž stoupající z hloubky 30m do cca 8m. Na této lokalitě bývá často nejlepší viditelnost v této oblasti a na písečném dně kolem věže máte šanci najít žraloky leopardí a rejnoky modroskvrnné. Kromě hejn barakud a chňapalů je dobré sledovat volnou vodu – i zde je šance na setkání se žralokem velrybím…

Chumphon Pinacle – asi nejúchvatnější lokalita v oblasti Ko Tao -   čtyři vzájemně propojené věže s množstvím sasanek a korálů. Tento útes je domovem hejn kranasů, tuňáků a často zde narazíte i na žraloky šedé i velrybí, hejna barakud, netopýrníků, kranasů či velké kanice. Max. 36m

Green Rock – členitá lokalita s průplavy, jeskyňkami a kavernami které jsou domovem mnoha středních a menších druhů ryb (rejnoci, bodloci, kanicové,…). Max. 23m

White Rock – snadno dosažitelný útes vhodný pro méně i více zkušené potápěče - s  hloubkou 8-20m.  Kromě hejn klipek, papouščích ryb či tuňáků zde můžete najít i velké barakudy či ostence bráníci zarytě svoje území. Zajímavá lokalita na noční ponory.

Japanese Gardens - mělká korálová zahrada s hloubkou 3-14m, mnoha druhy tvrdých korálů  a se spoustou drobných mořských živočichů.

Shark Island – lokalita dělající čest svému jménu – i zde se vyplatí bedlivě sledovat nejen reef ale i jeho okolí včetně modré hlubiny. Kdykoli se Vám může nečekaně zjevit majestátný žralok velrybí, elegantní žralok útesový či na dně odpočívající žralok leopardí. Pokud na ně nebudete mít štěstí tak se můžete kochat alespoň bohatými porosty měkkých korálů a obývaných množstvím ryb. Měkké korály jsou navíc oblíbenou potravou mořských želv, které se zde také hojně vyskytují.

Potápěčské safari Similany, Surinské ostrovy + Richelieu rock:

(tento program je pouze orientační a může se lišit dle finálně zvolené/volné lodě  - každá loď má trochu jiný program nicméně všichni se snaží ukázat svým klientům to nejlepší…)

1.den – navečer sraz v pot. centru, kolem 19hod. transfer na loď, ubytování, večeře, briefing, 4-5ti hodinová noční přeplavba na Similany

2.den – potápění v oblasti Similan Islands

6.30 budíček, lehká snídaně

7.20 – 1.ponor – West of Eden – první ponor v západní části Similanského souostroví (u ostrova č.7) – nádherná lokalita, ideální na rozpotápění - většinou je zde dobrá viditelnost i klidná hladina, členitý terén svažující se do 20 m s množstvím drobných živočichů

Po ponoru vydatná snídaně

2.ponor  - Christmas point nebo North point (západní strana ostrova č. 9) – členitá lokalita s mnoha skalními bloky, průplavy a převisy. Místní bohatá mořská fauna i flóra jsou důvodem, proč jsou zdejší ponory řazeny k nejlepším v Thajsku….

Oběd, po něm přejezd do oblasti Ko Bon Island

3.ponor – Ko Bon West Bridge – proslavená čisticí stanice mant. Právě zde na ně máte v celém Thajsku největší šanci. Ale to samozřejmě neznamená že tam opravdu budou. Pokud ne tak i v tomto případě stojí ponor na této lokalitě za to – místní vápencové stěny a podmořské hřbety jsou hojně porostlé měkkými korály a v jejich spárách žijí velké murény a různé druhy krevet.

Lehká svačina, poté přejezd do oblasti Koh Tachai Island kde se dělá poslední 4.ponor při západu slunce…

4.ponor – Koh Bon Bay -  dle zájmu ponor při západu slunce nebo noční, mělký ponor zaměřený na menší noční příšerky (kraby, krevetky, murény,…). Mimo nich se zde občas objevují lovící barrakudy či murény.

Večeře

3.den - potápění v oblasti Similan Islands:

5.ponor - Koh Bon West Ridge - proslavená čisticí stanice mant. Právě zde na ně máte v celém Thajsku největší šanci. Ale to samozřejmě neznamená že tam opravdu budou. Pokud ne tak i v tomto případě stojí ponor na této lokalitě za to – místní vápencové stěny a podmořské hřbety jsou hojně porostlé měkkými korály a v jejich spárách žijí velké murény a různé druhy krevet. Ráno se zde mohou objevit i žraloci.

6 a 7.ponor: Koh Tachai Pinnacle - homole začínající ve 12m s častými proudy a při nich i bohatým pelaktickým životem. Kolem hlavní homole jsou stovky balvanů porostlých gorgoniemi a dalšími korály.

Po svačině je možnost navštívit ostrov Koh Tachai s jednou z nejkrásnějších pláží v této oblasti.

8. ponor -  Koh Torinla, Surin Islands (noční ponor) - stěna spadající od hladiny do hloubky 20ti metrů, kousek dál od svahu je skalní formace plná ryb i drobných živočichů. Na písku se pak dají najít různé druhy rejnoků.

4.den - 9 a 10.ponor v oblasti  Surinských ostrovů - lokality se zde volí dle proudů, většina z nich je velmi pěkná, s množstvím barevných korálů a nejlepším makro životem. I zde ale může připlavat něco většího :-)

11 a 12. ponor -  Richelieu Rock – nejlepší thajská potápěčská lokalita. Jedná se o osamocenou homoli daleko v moři, přitahující jako magnet mořské živočichy. V jejích spárách můžete najít zajímavé drobné živočichy jako harlekýní krevetky či větevníčky ale stejně tak můžete mít štěstí na velké pelaktické tvory jako manty či velrybí žraloky. Celý útes je samozřejmě bohatě porostlý měkkými korály a gorgoniemi. Poslední ponor bude realizován při západu slunce.

5.den – 13 a 14. ponor - Bonsun wreck – další z úžasných ponorů v této oblasti. Ačkoli samotný vrak lodi potopené před 30lety by zaryté vrakové potápěče příliš nenadchl, množství života, který se na vraku a jeho okolí usadil je fascinující – kromě mořské fauny je zde typická rybí polívka se všemi možnými druhy ryb.

Celkem můžete během této plavby absolvovat 14 ponorů.

Další informace a přihlášky:

Top Dive s.r.o.

cesty za potápěním, škola potápění, obchod
Palackého 1430, Předklášteří 66602

Pavel Šenk  777 060596   pavel@topdive.cz

Petra Šenková  724 983464   petra@topdive.cz

 CENA POTÁPEČ:       1 300 USD

CENA NEPOTÁPĚČ:   1 100 USD

 

CENA ZAHRNUJE:

- transfery (busy či mikrobusy, trajekty, návrat do Bangkoku pravděpodobně letecky)

- 6 ponorů na Ko Tao

- 4 denní safari/až 14 ponorů na Similanské  a Surinské ostrovy + Richelieu Rock

- ubytování střední kvality v dvojlůžkových pokojích

- průvodce

CENA NEZAHRNUJE:

- stravu

- vstupy do přírodních parků a památek

- ponory nad rámec programu a další výše neuvedené

- příplatek za single pokoj

- prodloužení pobytu, poplatek za mořské parky Similanské a Surinské ostrovy - 1600THB/os,...

- letenky

 

 

Není vypsán žádný termín. Kontaktujte nás na e-mailu info@topdive.cz
2