Půjčovna výstroje

  1 den 2-3 dny 4-6 dní 7 a více dní
Maska + šnorchl 40 30 25 20
Ploutve 40 30 25 20
Botičky 40 30 25 20
ABC (ploutve, maska, šnorchl) 80 70 60 50
BCD 100 80 60 50
Automatika 100 80 60 50
Neopren 100 80 60 50
Potápěčský počítač 100 80 60 50
Kompas 30 25 20 15
Opasek včetně závaží 30 25 20 15
Láhev 100 80 60 50
Naplnění lahve 12l, 15l 100      
Komplet 1 (jacket, automatika, neopren) 200 180 170 150
Komplet 2 (ABC, jacket, automatika, neoprne, počítač) 300 280 250 200
Komplet 3 (ABC, jackte, automatika, neopren, počítač, závaží, lahev) 500 400 350 300

Ceny jsou uvedeny v Kč/den

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY:

 1. Akce VÍKEND
  – při půjčení v pátek odpoledne a vrácení výstroje v pondělí do 16hod jsou účtovány jen 2dny
 2. Akce ZÁJEZD
  – pro účastníky námi pořádaných zájezdů za potápěním platí zvýhodněné půjčovné
  Při týdenní akci např. pot. safari v Egyptě je účtováno za 9 dní (půjčeno pátek – pondělí po návratu)
  Komplet I – 800Kč/týden, Komplet II – 1200Kč/týden, Komplet III – 1500Kč/týden.
 3. Účastníci kursů potápění v zahraničí mají půjčovné zahrnuto v ceně kursu, podmínkou je pouze přebrání a navrácení výstroje v sídle naší firmy v ČR
 4. Absolventi našich kursů potápění mohou po dobu 1roku od dokončení kursu využívat zvýhodněné půjčovné s fixní cenou
  Komplet I – 100Kč/den, Komplet II – 200Kč/den, Komplet III – 300Kč/den
 5. Po členech Top Dive Clubu, účastnících našich kursů či zájezdů nevyžadujeme většinou složení kauce.

Podmínky při zapůjčování výstroje:

 • pojem 1den znamená 24hod od půjčení výstroje, pokud předem není dohodnuto jinak.
 • zapůjčitel či finální uživatel výstroje musí být držitelem potápěčské kvalifikace mezinárodně uznávaného výcvikového systému (neplatí pro účastníky kursů potápění)
 • zákazník při přebrání výstroje svým podpisem stvrzuje že přebral plně funkční a nepoškozenou výstroj (běžné opotřebení není ani jednou ze stran považováno při půjčení či navracení jako závada). Zákazník se zavazuje vrátit zapůjčenou výstroj v původním stavu. Při případném poškození se zavazuje uhradit náklady spojené s opravou. Při ztrátě či odcizení uhradí plnou cenu zapůjčené výstroje.
 • zákazník se zavazuje nesnižovat tlak v láhvi pod 30 barů. V případě nižšího tlaku uhradí poplatek za vyčištění 500Kč.
 • zákazník nesmí půjčovat výstroj třetím osobám (pokud toto nebylo předem dohodnuto a odsouhlaseno firmou Top DIve) a především ji nesmí půjčovat osobám bez potápěčské kvalifikace či dětem.
 • zákazník se zavazuje o výstroj náležitě pečovat, min. každý den ji omývat sladkou vodou a zacházet s ní opatrně
 • zákazník může prodloužit termín zapůjčení ale musí to tom informovat před uplynutím původního termínu některého ze zaměstnanců firmy Top Dive a dostat jeho souhlas při nedodržení termínu vrácení uhradí zákazník půjčovné dle platného tarifu.
 • zákazník je povinen uhradit v plné výši poškozené části výstroje při nefunkčnosti výstroje nezpůsobené činností zákazníka má tento nárok vrácení poměrné části půjčovného odpovídající době kdy výstroj nemohl používat. Toto se nevztahuje na nefunkčnost způsobenou nesprávným používáním výstroje (např. zatopení či znečištění automatiky, znečištění ventilů jacketu pískem či solí,..)!!!

Top Dive nenese jakoukoliv odpovědnost za škodu či úraz vzniklý používáním zapůjčené výstroje

CENÍK OPRAV A NÁHRADNÍCH DÍLŮ

čištění automatiky, BCD 400 Kč + náhradní díly
čištění láhve 500 Kč
náustek 150 Kč
krytka závitu 1.stupně 80 Kč
spona na láhev k žaketu 250 Kč
karabina na konzoli 50 Kč
opasek 250 Kč
olovo 1ks/1,5kg 200 Kč
1