KURZ P*, OWD (open water diver)

Tento kurz je pro úplné začátečníky, kteří se relativně nenáročnou a srozumitelnou formou seznámí se základy potápěčské teorie i praxe nutné pro bezpečný pobyt pod vodou. Naše škola klade důraz především na kvalitu teoretického i praktického výcviku, který probíhá vždy pod dohledem zkušeného instruktora. I po úspěšném zakončení kurzu nabízíme možnost dalšího zdokonalování dovedností v rámci akcí pořádaných naším potápěčským klubem v ČR i zahraničí. Kurz je možno absolvovat dle standardů výcvikových systémů CMAS nebo EDS.

Obsah kurzu:

  • Potápěčská teorie - základy fyziky se zaměřením na specifické aspekty a zákonitosti pobytu člověka pod vodou, anatomie a fyziologie (vliv vodního prostředí na lidský organismus), zdravověda (možná rizika spojená s potápěním a jejich účinná prevence), základy první pomoci, potápěčská technika (seznámení se s jejím účelem, údržbou a funkčností), komunikace pod vodou – signály. Celkem cca 7 - 8 hodin teoretické výuky a diskusí.
  • Cvičení v mělké vodě - 2-3 úvodní ponory v bazénu či mělké vodě se zaměřením na zvládnutí bezpečného ovládání potápěčské výstroje, správného pohybu pod vodou a základních cviků zvyšujících bezpečnost při potápění (vylévání masky pod vodou, správné vyvažování se, odkládání a nasazování výstroje pod vodou, pomoc partnerovi, potapěčské signály, …)
  • Praxe ve volné vodě – minimálně 4 (v ceně kurzu máte ale až 6) ponorů opět pod dohledem instruktora ve volné vodě + závěrečná zkouška z teorie i praxe.

Po absolvování kurzu potápění mají všichni naši absolventi možnost k nám některý další víkend přijet a dál se s námi potápět jen za náklady - cca 300 Kč/ponor (zapůjčení výstroje + vzduch) a tím si zdokonalit svoje potápěčské dovednosti.

Celý kurz je možno absolvovat po dohodě 3 formami:

1) od středy/čtvrtka do neděle na lomu Srní u Hlinska (Vysočina). Sraz je ve středu odpoledne či čtvrtek ráno na lomu Srní, zakončení v neděli do 16 hodin. Samozřejmě za předpokladu, že jsou kurzisté minimálně průměrně schopní. Pokud mají s něčím problém, může být nutné přidat další dny, aby vše opravdu zvládli. Případně na základě dohody realizujeme kurzy během dvou víkendů (v tomto případě je na kurz i vstřebání informací více času)
2) v ČR můžete absolvovat jen úvodní teoretickou část + cvičení v mělké vodě a praktické ponory realizovat na některé z našich potápěčských akcí v Egyptě, Středozemním moři a podobně.
3) celý kurz můžete absolvovat přímo u moře

CENA: 8 800 Kč

(cena je platná pro absolvování v naší potápěčské škole ve vypsaných termínech)
Cena zahrnuje: zapůjčení potápěčské výstroje na celou dobu kurzu, přednášky potápěčské teorie, cvičení v bazénu / mělké vodě, min. 4 - 6 ponorů ve volné vodě pod dohledem instruktora, výukové materiály, závěrečný teoretický i praktický test
Cena nezahrnuje: dopravu na potápěčské lokality, ubytování, závěrečnou mezinárodně platnou certifikaci + výukové materiály – 1 500 Kč
Vstupní podmínky: účastníci kurzů potápění odpovídají za svůj dobrý zdravotní stav a plavecké schopnosti (uplavání minimálně 200 m).

Kurzu se všichni účastní na vlastní riziko. V případě jakýchkoliv zdravotních problémů konzultujte možnost potápění se svým lékařem a oznamte tuto skutečnosti potápěčskému instruktorovi před zahájením kurzu!

Dle zvoleného výcvikového systému je následně nutné vyplnit před zahájením kurzu zdravotní prohlášení nebo odevzdat potvrzení lékaře (CMAS).
Potápěčský výcvik je prováděn ve výcvikovém systému EDS (Evropská potápěčská škola), po dohodě i ve výcvikovém systému CMAS.
Účastníci jsou před zahájením kurzu povinni se seznámit s podmínkami těchto systémů:

Vypsané termíny:

10.07-14.07. 2024

28.08-01.09. 2024

 

 

Chci se přihlásit

6