Lom Srní

Areál zatopeného lomu Srní u Hlinska jsme začali budovat od roku 2014. Naším cílem je zvelebování areálu lomu, sportovní a rekreační vyžití členů našeho potápěčského klubu, organizace sportovních, kulturních a dalších společenských akcí ať už v rámci areálu lomu i mimo něj.

Členství v klubu je otevřeno široké veřejnosti jak z řad potápěčů, otužilců, turistů či běžných plavců. Pro všechny, kdo chtějí lom navštívit a nejsou členy sdružení máme připraven status návštěvníka s povinným poplatkem na provoz a další zvelebování areálu.

Přijeďte do lomu Srní

Lom provozuje firma Lom Srní, s.r.o. Zájemci o potápění mohou přijet i bez ohlášení, ale lepší je domluvit se předem. Platba za potápění - buď správci nebo v jeho nepřítomnosti se zapište na formulář a ten spolu s penězi vhoďte do schránky na chatě s přístřeškem na strojení. V případě potřeby je možné plnění lahví i kempování v okolí lomu. V brzké době bude zprovozněno první ubytování pod střechou.

Ceny vstupného: 200 Kč - potápěč, 40 -100 Kč - nepotápěč (dle sezony)

Instruktor v doprovodu minimálně 2 kurzistů má vstup zdarma. Vybrané vstupné je použito na zvelebování lomu, proto prosíme o ohlášení všech návštěv. Neplatiči budou z lomu vykázáni. Vše, co si s sebou na lom dovezete, prosím, i odvezte.

Kde najdete lom Srní?

Příjezd: Od Hlinska v Čechách kolem vlakového nádraží přes závory směrem na obec Srní. Cca 700 m před obcí Srní je vpravo u silnice domek (autoservis) a 80 m před ním (na konci pole) odbočka doprava k lomu. Vzdálenost od Hlinska cca 2 km směrem na Srní. Potápěči mohou sjet až dolů k vodě (parkování u unimobuňky nebo u nově budované chaty občerstvení). Ostatní na parkovišti u příjezdové cesty nad lomem.

Poloha GPS: N49 46.636, E015 52.879
Info geocache: HASTRMANKA

6