Kurz vedoucí potápěč - divemaster

Po absolvování je potápěč plně vycvičený a schopný vést skupinu potápěčů při potápění ve volné vodě do hloubky odpovídající jejich kvalifikaci. Může vykonávat funkci vedoucího potápěče a pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku. Potápěč se třemi hvězdami je nejvyšší kvalifikace, které může potápěč dosáhnout. V jiných systémech odpovídá kvalifikaci divemastera.

Podmínky přijetí do kurzu divemastera:

 • uchazeč o divemastera musí být držitelem kvalifikačního stupně CMAS P** nebo potápěčské kvalifikace jiného systému určené SPČR
 • minimální věk 18 let
 • musí mít nejméně 200 ponorů ve volné vodě, z toho nejméně 30 v náročnějších podmínkách (jako např. viditelnost menší než 2 metry, hloubky přes 30 m, teplota vody pod 10°C)
 • dobrý zdravotní stav

Potápěč s kvalifikací CMAS P*** získává oprávnění:

 • potápět se ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů
 • doprovázet držitele kvalifikace Potápěč s doprovodem při potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12 m
 • doprovázet držitele kvalifikace CMAS P* při potápění ve volné vodě do hloubek přes 20 m
 • vykonávat funkci vedoucího potápěče
 • pomáhat s dozorem nad účastníky potápěčského výcviku (nesmí však hodnotit vědomosti či dovednosti cvičenců ani je těmto vědomostem a dovednostem učit)
 • účastnit se vybraných specializačních kurzů

Požadavky k získání kvalifikačního stupně:

Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň CMAS P** , a to i pro potápění do velkých hloubek. Dále pak musí být schopen:

 • řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i z plavidla
 • obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů
 • vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze středních hloubek
 • poskytnout první pomoc včetně podávání kyslíku

Průběh kurzu:

Teoretická část probíhá na lomu Srní. Jedna část trénování praktických dovedností bude probíhat na bazénu a druhá na otevřené vodě buď v Čechách nebo v zahraničí (dle dohody)

Uchazeč o divemastera musí správně provést:

1. Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
2. Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině se základní výstrojí v časovém limitu do 2 minut, po němž následuje 20 sekundový ponor, vynoření, nejvýše 10sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
3. Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji.
4. Odečíst azimut zadaného cíle ve vzdálenosti 50 m, v kompletní výstroji se zanořit a pod vodou bez vynoření doplavat k tomuto cíli s tolerancí ± 2,5 m.
5. Práci s lanem, karabinami a vázání uzlů pod vodou v hloubce 20 – 30 m.
6. Přemístění či vyzvednutí předmětu o hmotnosti 5 - 10 kg pomocí zvedacího vaku.
7. Vynesení partnera z hloubky 20 – 30 m pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
8. Předvedení poskytování kyslíku v rámci první pomoci.
9. Vyřešení zadaných dekompresních příkladů.
10. Kompletní naplánování opakovaného ponoru skupiny potápěčů včetně plánu spotřeby vzduchu, dekompresního postupu a plánu řešení krizové situace.
11. Asistence na různých potápěčských kurzech při praktickém výcviku v celkovém součtu 40 hodin.

Chci se přihlásit 

6