Informace

Jedná se o původně žulový lom, kde se těžila kvalitní hlinecká modro-šedá žula a jeho rozloha je cca 1 ha (80x 125m). Těžba byla ukončena koncem 60. let, poté byl v blízkosti provozován Kovošrot, jehož pozůstatky jsou částečně k vidění na dně v levé (západní) části lomu - zbytky zemědělských strojů, kol, vozíků a obručí.

Co v lomu Srní najdete?

Z hlediska života patří lom k jedněm z nejlépe zarybněných u nás - k vidění jsou sumci (klasičtí tmaví i dva albíni), štiky, candáti, jeseteři (jeseter ruský, sibiřský, albín), kapři, okouni, amuři, tolstolobici, veslonosové, a samozřejmě spousta různé drobotiny (bělice, cejni, karasi). Kromě nich je možné v bahně najít škeble rybniční, na skalách slávečky a pod kameny raky.

V pravé části lomu jsou zatopené stromy a na mělčinách vodní rostliny - ty jsou oblíbeným útočištěm vodních živočichů. Pokud budete hledat sumce zaměřte se na kořeny pod pařezy těsně pod hladinou v místě pod skálou nebo právě na zatopené stromy vpravo do vstupu do vody. Štiky najdete také na těchto místech a hlavně na mělčinkách s vodními rostlinami v pravé části.

Zajímavá potápěčská aktivita

Viditelnost je v průměru celoročně 3 - 4 m. Nejlepší bývá většinou kolem 12 - 15 m. V horních vrstvách 0 - 6m dosahuje v létě teplota vody 21-24°C, od 7 - 8 m je termoklina s vodou cca 6 °C, dole jsou pak celoročně 4°C.

Pokud hledáte ryby pohybujte se v hloubce 1 - 3 m. 95% se jich drží právě v tomto sloupci.
Vlevo poblíž vstupu z tzv. pláže naleznete na plošině v hloubce 12 m menší keson. Od 2012 probíhají průběžně úpravy okolního terénu i porostu. V plánu je vytvořit z lomu zajímavou potápěčskou lokalitu - ještě zlepšit zarybnění, kvalitu vody, vybudování pohodlnějších přístupů k vodě a podvodních plošin, eventuálně i dalšího zázemí včetně ubytovacích kapacit.

Naproti hlavnímu vstupu v SZ části lomu můžete najít v hloubce 3 m vrak sportovního letadla a o kousek dál potopený autobus (hloubka 4 - 12m).

Sportovní rybolov i spearfishing je na lomu přísně zakázán!

 

PRAVIDLA POBYTU V PŘÍRODNÍM AREÁLU LOMU SRNÍ

Žádáme tímto všechny návštěvníky přírodního areálu lomu Srní, aby respektovali níže uvedená pravidla:

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí, na děti jsou povinni dohlížet rodiče či pověřené osoby!!

Pohybovat se můžete pouze na rekreačních plochách, na pracovní plochy (nezatravněné) je vstup zakázán!! Hrozí zde nebezpečí úrazu!!

Provozovatelé ani majitelé neručí za Vaši bezpečnost či majetek!!

 

Návštěvní doba:     9.00  -   20.00 hod

 

Návštěvníci jsou povinni ihned po příchodu uhradit aktuálně platný příspěvek na provoz areálu:

Září-květen:  30Kč/den, červen: 60Kč/den, červenec-srpen: 80Kč/den

(provozovatel je oprávněn uvedené ceny kdykoli změnit)

celoroční vstupné 1 700Kč/os, potápěči – 200Kč/den, kempování 150Kč/den

- příspěvek je placen obsluze areálu, pokud není přítomna, návštěvník ho vhodí spolu s lístkem se svým jménem do schránky u chatky s občerstvením nebo zavolá na tel. 777060596 a domluví se se správcem areálu. 


 1. AUTOMOBILY- parkování je povoleno výhradně na vyhrazeném parkovišti nad lomem.

Vjezd až k lomu je povolen pouze nahlášeným potápěčům, ubytovaných a cyklistům.  Parkovné – 20Kč/den


 1. ODPADKY - návštěvníci jsou povinni udržovat v areálu čistotu a pořádek. Každý návštěvník zodpovídá za čistotu místa kde se rekreuje!!  Vyprodukované odpadky je nutné před opuštěním areálu uklidit - odvézt s sebou nebo dát do odpadkových košů – prosíme o třídění na plasty a smíšený odpad. WC – veškeré svoje potřeby vykonávejte na místech k tomu určených.

 2. OHLEDUPLNOST - návštěvníci se chovají ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům areálu i k životnímu prostředí. Jsou povinni chránit čistotu vody – nevstupovat do vody natření opalovacími krémy nebo používat ekologické krémy!!
 3.                   
  ZÁKAZ TÁBOŘENÍ, KOUPÁNÍ PSŮ A SKÁKÁNÍ ZE SKAL - v areálu lomu je možné tábořit a rozdělávat oheň pouze po dohodě se správcem na místech k tomu určených.    Zakázáno je také skákání do vody ze skal, lezecké stěny, molPobyt se psy je možný po dohodě se obsluhou areálu ale je bez výjimky zakázáno jejich koupání!!  .  

 4. RYBOLOV – v areálu lomu se zakazuje lov ryb bez povolení správce. Je povoleno krmení ryb, kromě koi kaprů v ohrazeném prostoru. U nich hrozí překrmení a úhyn.
 5.  
    POTÁPĚNÍ A DALŠÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY - potápěči jsou povinni nahlásit správcům lomu potápění na této lokalitě a zaplatit  poplatek 200Kč/os/den. Totéž platí pro ostatní sporty vyjma plavání.

 

 1. IDENTIFIKACE OSOB- návštěvníci jsou povinni ihned po příchodu zaplatit vstupné -příspěvek na provoz areálu a na požádání se identifikovat správcům areálu či dalším pověřeným osobám, provádějícím kontrolní činnost v areálu lomu. Pokud tak neučiní jsou povinni ihned opustit areálu lomu.

 2. OSTATNÍ POVINNOSTI  - návštěvníci jsou povinni dodržovat obecné zásady bezpečnosti, ekologie, dobrých mravů, požární ochrany a potápěči pravidla bezpečného potápění. V areálu je zákaz pobytu osob silně podnapilých, pod vlivem návykových látek či agresivních. Posouzení je výlučně na pracovnících areálu.  

 3. ZÁKAZ HLASITÉ HUDBY A VULGÁRNÍHO MLUVENÍ. NOČNÍ KLID PRO KEMPUJÍCÍ JE OD 23.00-7.00

   10. VÝJIMKY - z uvedených pravidel je oprávněn udělit správce areálu a musí být projednány předem.

11. VYLOUČENÍ Z AREÁLU LOMU - v případě porušení těchto pravidel jsou pracovníci areálu i další pověřené osoby oprávněné vykázat osoby porušující tato pravidla z areálu lomu. Při neuposlechnutí či trvalém porušování pravidel bude volána Městská policie Hlinsko či  Policie ČR.

Za porušení těchto pravidel jsou správci oprávněni udělit pokutu do výše 5 000 Kč a trvalý zákaz vstupu. Vandalismus - poškozování majetku či přírody je dle platných zákonů ČR pokutováno až do výše 100 000Kč!

 

Vstupem do areálu lomu všichni návštěvníci vyjadřují souhlas s těmito pravidly a jsou povinni se jimi řídit.

Pokud Vám to činí problémy opusťte prosím areál lomu.

Upozorňujeme, že areál je monitorován kamerovým systémem a fotopastmi - i při nepřítomnosti správců lomu je tudíž pohyb a chování návštěvníků průběžně kontrolováno.

 

Lom Srní s.r.o

Palackého 1430, 66602 Předklášteří.

Adresa lomu: Srní 1706, 53901 Hlinsko

Tel. 777060596

ICO 05435587

6